ادغام موازی، اشراف چندگانه و ساختار همپایگی پرسشواژه‌ای
ادغام موازی، اشراف چندگانه و ساختار همپایگی پرسشواژه‌ای

یادگار کریمی؛ هنگامه واعظی

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66649

چکیده
  همپایگی پرسشواژه­ای اصطلاحی توصیفی است که در ارجاع به ساخت­هایی بکار می­رود که در آنها معمولاً دو پرسشواژه با هم همپایه می­شوند. همپایگی پرسشواژه­ای، از لحاظ توصیفی، به دو ساخت همپایگی معمول ...  بیشتر
حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله همانندی و تجویز
حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله همانندی و تجویز

یادگار کریمی؛ حسن آزموده

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 101-120

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57506

چکیده
  این مقاله به تحلیل جملاتی می­پردازد که در زبان فارسی حاوی گزاره مفقود هستند. از بین داده‌های ارائه شده، این بررسی تنها به داده‌هایی نظر دارد که در آن‌ها گزاره محذوف معادل سازه نحوی گروه فعلی (vP) ‌است. ...  بیشتر
حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری
حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری

یادگار کریمی؛ حسن آزموده

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22059/jolr.2013.35362

چکیده
  در این مقالة به بررسی و تحلیل ساخت­ بندهایی در زبان فارسی می‌پردازیم که در آنها گروه‌ فعلی (گزاره) محذوف/مفقود است. این بحث، به لحاظ نظری در قالب دو دیدگاه ساختاری و غیرساختاری مطرح می­گردد. با ...  بیشتر