ابعاد کاربردشناختی نقش‌نمای گفتمانیِ «مگر»
ابعاد کاربردشناختی نقش‌نمای گفتمانیِ «مگر»

شاهین شیرزادی؛ محمد عموزاده؛ سید علی کلانتری؛ والی رضایی

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 123-146

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.323183.666712

چکیده
  چکیدهنقش‌نمای گفتمانی مقوله‌ای نقشی-کاربردی‌ است که در شرایط صدق عبارت حامل خود تأثیری نداشته و معنایی رویه‌ای و فرایندی دارد نه توصیفی و گزاره‌ای. این مقوله زبانی در سال‌های اخیر توجهی فزاینده را ...  بیشتر
ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی
ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی

محمد عموزاده؛ معصومه دیانتی؛ ذلیخا عظیم دخت

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22059/jolr.2017.63137

چکیده
  پژوهش حاضر در تلاش است با نگاهی معناشناختی به توصیف پدیده‌ فرافکنی اشاری ماضی نقلی به آینده در گونه محاوره زبان فارسی بپردازد. در این راستا ضمن معرفی اجمالی برخی مفاهیم مرتبط، این مسئله را بررسی می‌کنیم ...  بیشتر
دستوری شدن تسلسلیِ عبارت یعنی از منظر دستور گفتمان
دستوری شدن تسلسلیِ عبارت یعنی از منظر دستور گفتمان

محمد عمو زاده؛ اعظم نورا

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 75-93

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.52661

چکیده
  این مطالعه به بررسیدستوری­شدن عبارت «یعنی» از منظر دستور گفتمان پرداخته و آن را فرایندی تسلسلی در نظر می­گیرد که شروع و خاتمه آن دستور سطح جمله و مرحلۀ میانی آن دستور معترضه است. به عبارت دیگر، ...  بیشتر