کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 4
1. روراستی تعارف‌ها و جنسیت در زبان فارسی: رویکردی شناختی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-37

مریم بردبار؛ ارسلان گلفام؛ سحر بهرامی؛ حیات عامری


3. ساخت اضافه در زبان فارسی از منظر دستور ساخت گلدبرگ

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-57

حسین رضویان؛ صدیقه کاوسی تاجکوه؛ سحر بهرامی خورشید


4. بررسی پیامدهای ترجمه از انگلیسی بر مقولۀ وجهیت در فارسی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-50

محمد عموزاده شادی شاه ناصری