کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تأثیر عناصر نوایی بر استنتاج شنونده در گفته های حاوی ورامعنا (تضمن)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 245-268

10.22059/jolr.2021.311844.666649

فاطمه یگانه؛ فرهاد ساسانی؛ ماندانا نوربخش


بند موصولی عربی و فارسی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 95-117

10.22059/jolr.2019.285133.666529

بسام رحمه؛ حیات عامری؛ نجمه دری؛ غلامحسین غلامحسین زاده؛ عیسی متقی زاده


روراستی تعارف‌ها و جنسیت در زبان فارسی: رویکردی شناختی

دوره 10، شماره 1، تیر 1398، صفحه 21-37

10.22059/jolr.2019.71999

مریم بردبار؛ ارسلان گلفام؛ سحر بهرامی؛ حیات عامری


ساخت اضافه در زبان فارسی از منظر دستور ساخت گلدبرگ

دوره 7، شماره 2، آذر 1395، صفحه 39-57

10.22059/jolr.2016.61524

حسین رضویان؛ صدیقه کاوسی تاجکوه؛ سحر بهرامی خورشید


بررسی پیامدهای ترجمه از انگلیسی بر مقولۀ وجهیت در فارسی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 21-50

محمد عموزاده شادی شاه ناصری