فرایند حرکت تکواژ به دلایل صرفی- واجی: بررسی نمونه‌ای در کردی کلهری
فرایند حرکت تکواژ به دلایل صرفی- واجی: بررسی نمونه‌ای در کردی کلهری

مهدی فتاحی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 121-140

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50276

چکیده
  در طبقه­بندی ینسن (1990) از فرایندهای صرفی- واجی در زبان­­های مختلف، شاید کمترین بسامد وقوع این فرایندها در میان زبان­ها، مربوط به فرایند حرکت تکواژ به دلیل ملاحظات صرفی- واجی است که باعث تغییر ترتیب ...  بیشتر