بررسی چند نقشی بودن همزمانی نقش‌نمای گفتمانیِ «حالا» از منظر (بین)ذهنی شدگی
بررسی چند نقشی بودن همزمانی نقش‌نمای گفتمانیِ «حالا» از منظر (بین)ذهنی شدگی

اعظم نورا

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 121-140

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57510

چکیده
  این مطالعه با اتخاذ رویکرد گفتمانی-کاربردشناختی، چند نقشی بودن همزمانی نقش‌نمای گفتمانی «حالا» را در زبان فارسی عامیانه، از منظر (بین) ذهنی شدگی، بررسی می‌کند. بررسی پیکرۀ همزمانی مورد بررسی نشان ...  بیشتر
دستوری شدن تسلسلیِ عبارت یعنی از منظر دستور گفتمان
دستوری شدن تسلسلیِ عبارت یعنی از منظر دستور گفتمان

محمد عمو زاده؛ اعظم نورا

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 75-93

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.52661

چکیده
  این مطالعه به بررسیدستوری­شدن عبارت «یعنی» از منظر دستور گفتمان پرداخته و آن را فرایندی تسلسلی در نظر می­گیرد که شروع و خاتمه آن دستور سطح جمله و مرحلۀ میانی آن دستور معترضه است. به عبارت دیگر، ...  بیشتر