توصیف فضای درک واکه‌ در زبان فارسی معیار
توصیف فضای درک واکه‌ در زبان فارسی معیار

حامد رحمانی؛ محمود بی جن خان؛ سجاد پیوسته

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.65514

چکیده
  هدف این مطالعه توصیف فضای سازه­ای درک واکه در فارسی معیار است. در قالب یک آزمون شناسایی، از 30 گویشور فارسی معیار درخواست شد که پس از شنیدن هر صدا، نوع واکة شنیده­شده را مشخص کنند. واکه‌ها با استفاده ...  بیشتر
بررسی موج چاکنایی واکه‌های فارسی با استفاده از الکتروگلوتوگرافی
بررسی موج چاکنایی واکه‌های فارسی با استفاده از الکتروگلوتوگرافی

ندا موسوی؛ بتول علی نژاد

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 81-97

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.56643

چکیده
  در این تحقیق به بررسی موج چاکنایی واکه‌های فارسی با استفاده از الکتروگلوتوگرافی می‌پردازیم. در مرحلۀ اول ویژگی‌های موج چاکنایی واکه‌های مختلف زبان فارسی را مقایسه می‌کنیم. در مرحلۀ دوم به مقایسۀ ...  بیشتر