کلیدواژه‌ها = ساخت اضافه
تعداد مقالات: 2
1. ساخت اضافه در زبان فارسی: بررسی پیکره‌بنیاد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 161-182

مینو نساجیان؛ راضیه شجاعی؛ محمد بحرانی


2. ساخت اضافه در زبان فارسی از منظر دستور ساخت گلدبرگ

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-57

حسین رضویان؛ صدیقه کاوسی تاجکوه؛ سحر بهرامی خورشید