کلیدواژه‌ها = درجه و نوع وجهیت. وجهیت‌های معرفتی
تعداد مقالات: 1
1. افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-40

10.22059/jolr.2013.35922

جلال رحیمیان؛ محمد عموزاده