نویسنده = نورا، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. دستوری شدن تسلسلیِ عبارت یعنی از منظر دستور گفتمان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 75-93

محمد عمو زاده؛ اعظم نورا