نویسنده = عبدالکریمی، سپیده
تعداد مقالات: 1
1. روند دستوری‌شدگی حرف اضافة «از» در زبان فارسی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 21-38

احسان چنگیزی؛ سپیده عبدالکریمی