نویسنده = بهرامی خورشید، سحر
تعداد مقالات: 2
1. ساختهای غیرشخصی مرخم در زبان فارسی: رویکردی شناختی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-77

سحر بهرامی خورشید؛ ارسلان گلفام؛ صدیقه سعیدی زاده


2. ساخت اضافه در زبان فارسی از منظر دستور ساخت گلدبرگ

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 39-57

حسین رضویان؛ صدیقه کاوسی تاجکوه؛ سحر بهرامی خورشید