نویسنده = منصوری هره‌دشت، نیلوفر
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت واکه در زبان فارسی: مقوله‌ای پایدار یا تغییرپذیر؟: یک مطالعه موردی بر روی گویشوران مرد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-80

وحید صادقی؛ نیلوفر منصوری هره‌دشت