نویسنده = سجادی، شهره سادات
تعداد مقالات: 1
1. سلسله‌مراتب دسترسی گروه اسمی: فراگیری بندهای موصولی در زبان فارسی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-38

شهره سادات سجادی؛ رضامراد صحرایی