نویسنده = ������������ ��������
تحلیل ساز و کارهای منطقی در تولیدات طنزآمیز کودکان پیش‌دبستانی

دوره 10، شماره 1، تیر 1398، صفحه 105-127

10.22059/jolr.2019.72003

سریرا کرامتی یزدی؛ شهلا شریفی؛ علی علیزاده؛ عطیه کامیابی گل