نظام وجهیّت در زبان فارسی
نظام وجهیّت در زبان فارسی

غلامحسین کریمی دوستان؛ نگین ایلخانی پور

دوره 3، شماره 1 ، آبان 1391، ، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22059/jolr.2012.30296

چکیده
  در این مقاله بر آنیم تا الگویی برای مطالع? نظام‌مند وجهیّت در زبان فارسی پیش روی نهیم. با این هدف، وجهیّت را پدیده‌ای زبانی می‌انگاریم که می‌تواند در سطح جمله، در سطح سازه‌های کوچک‌تر از ...  بیشتر