حذف فعل بدون مرجع زبانی (از اِضمار تا مجوزدهی غیرمستقیم)
حذف فعل بدون مرجع زبانی (از اِضمار تا مجوزدهی غیرمستقیم)

انیس وحید؛ فریده حق بین

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 193-217

https://doi.org/10.22059/jolr.2020.270002.666428

چکیده
  در این مقاله به بررسی حذف فعلی (اِضمار فعل) در الکتاب سیبویه (م.180 ه.ق) پرداخته­ایم. در ابتدا به اصطلاح­شناسی این حوزه اشاره و توضیح داده شده است که اصطلاح «حذف» در عربی میانه (دوره الکتاب) اغلب به ...  بیشتر