نویسنده = شکری فومشی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تمثیل پسرک کر و لال از زبان مانی بازسازی قطعۀسغدیِ مانوی L83b

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-51

محمد شکری فومشی