نویسنده = آقاگلزاده، فردوس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل توانش کاربردشناختی راهبردهای ابراز قدردانی مدرسان زبان انگلیسی با توجه به مدرک تحصیلی آنها

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-131

روح الله یعقوبی؛ فردوس آقاگلزاده؛ ارسلان گلفام