نویسنده = صادقی، وحید
تعداد مقالات: 2
1. کیفیت واکه در زبان فارسی: مقوله‌ای پایدار یا تغییرپذیر؟: یک مطالعه موردی بر روی گویشوران مرد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-80

وحید صادقی؛ نیلوفر منصوری هره‌دشت


2. همگونی محل تولید خیشومی تیغه¬ای در زبان فارسی: فرایندی ...

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 57-75

وحید صادقی