نویسنده = موسوی، ندا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موج چاکنایی واکه‌های فارسی با استفاده از الکتروگلوتوگرافی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 81-97

ندا موسوی؛ بتول علی نژاد