نویسنده = بی جن خان، محمود
تعداد مقالات: 3
1. توصیف فضای درک واکه‌ در زبان فارسی معیار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-58

حامد رحمانی؛ محمود بی جن خان؛ سجاد پیوسته


2. عمق خط فارسی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-19

محمود بی¬جن خان؛ الهام علایی ابوذر


3. همنوایی در ترکی آذربایجانی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-56

سید محمّد رضی نژاد؛ محمود بی جن خان