نویسنده = رضی نژاد، سید محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فرآیند تکرار در زبان کردی در چهارچوب نظریۀ بهینگی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-75

سید محمد رضی نژاد؛ فریده الله یاری


2. هماهنگی و ناهماهنگی واکه‌ای در زبان ترکی آذربایجانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 61-80

سید محمد رضی‌نژاد