نویسنده = رحمانی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. توصیف فضای درک واکه‌ در زبان فارسی معیار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-58

حامد رحمانی؛ محمود بی جن خان؛ سجاد پیوسته