نویسنده = ������ ���������������� ������������������ ����������
فرایند حرکت تکواژ به دلایل صرفی- واجی: بررسی نمونه‌ای در کردی کلهری

دوره 4، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 121-140

10.22059/jolr.2014.50276

مهدی فتاحی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا