اصول اخلاقی انتشار مقاله

مجلۀ پژوهش‌های زبانی مسائل مربوط به اخلاق در نشر با بسیار جدی می‌گیرد و کاملا هم راستا با اخلاق در نشر جهانی عمل می‌کند. برای اصلاع از سیاست‌های مجله اینجا کلیک کنید.