اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1014
تعداد پذیرش 115
تعداد پذیرش بدون داوری 22
تعداد عدم پذیرش 651
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 484

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 192
تعداد مشاهده مقاله 341704
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 206490
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 32 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 108 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 366 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 610 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 85 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 102 روز
درصد پذیرش 11 %