اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 956
تعداد پذیرش 107
تعداد پذیرش بدون داوری 23
تعداد عدم پذیرش 611
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 455

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 183
تعداد مشاهده مقاله 313286
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 187299
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 31 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 108 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 393 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 651 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 86 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 65 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 85 روز
درصد پذیرش 11 %