اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 854
تعداد پذیرش 82
تعداد پذیرش بدون داوری 24
تعداد عدم پذیرش 532
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 410

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 157
تعداد مشاهده مقاله 283796
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 165707
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 23 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 451 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 640 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 89 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 71 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 104 روز
درصد پذیرش 10 %