آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1088
تعداد پذیرش 133
تعداد پذیرش بدون داوری 22
تعداد عدم پذیرش 695
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 494

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 211
تعداد مشاهده مقاله 386240
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 237948
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 30 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 111 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 338 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 610 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 88 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 119 روز
درصد پذیرش 12 %