اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 980
تعداد پذیرش 110
تعداد پذیرش بدون داوری 22
تعداد عدم پذیرش 627
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 467

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 187
تعداد مشاهده مقاله 326768
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 195934
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 29 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 107 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 374 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 610 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 85 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 84 روز
درصد پذیرش 11 %