اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1028
تعداد پذیرش 117
تعداد پذیرش بدون داوری 22
تعداد عدم پذیرش 662
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 491

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 194
تعداد مشاهده مقاله 351594
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 211308
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 31 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 108 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 362 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 610 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 85 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 64 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 95 روز
درصد پذیرش 11 %