اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 994
تعداد پذیرش 112
تعداد پذیرش بدون داوری 22
تعداد عدم پذیرش 644
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 478

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 189
تعداد مشاهده مقاله 337655
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 203525
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 28 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 108 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 370 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 610 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 86 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 65 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 102 روز
درصد پذیرش 11 %