تهران-خیابان انقلاب اسلامی-دانشگاه تهران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه دوم-  مجله پژوهشهای زبانی  .

آدرس ایمیل jolr@ut.ac.ir

شماره تماس 61112572                                                               تلفن:66491392-021                                                                         فکس: 66491392-021

 


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image