دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 200
تعداد نویسندگان 302
تعداد مشاهده مقاله 363,141
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 217,452
نسبت مشاهده بر مقاله 1815.71
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1087.26
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 1,056
تعداد مقالات رد شده 668
درصد عدم پذیرش 63
تعداد مقالات پذیرفته شده 123
درصد پذیرش 12
زمان پذیرش (روز) 361
تعداد پایگاه های نمایه شده 11
تعداد داوران 255

پژوهش‌های زبانی

 ترتیب انتشار:  دوفصلنامه (علمی)                                          رتبه در وزارت علوم      A(80                

    Q1 در ISC                                                                          ضریب تاثیر 1396(Impact Factor) 0/094

سیاست داوری:  دوسو ناآشنا                                                      درصد پذیرش:  10%

نوع دسترسی :  رایگان (تمام متن)                                             هزینه بررسی و انتشار: دارد

کشور محل چاپ : ایران                                                                ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

 شاپای چاپی: 2288-1026                                                          شاپای الکترونیکی:  3362-2676 

فرمت:  چاپی و الکترونیکی                                                            وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

دسترسی قبلی: بلی                                                                   زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

 حوزه  تخصصی: زبانشناسی                                                     نوع مجله:علمی- پژوهشی

رایگان و آزاد به مقالات: بلی                                                       نمایه شده: بلی

 نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 3 داور                           زمان داوری: حداکثر 2ماه

                 ایمیل مجله: jolr@ut.ac.ir                                                

فایلدسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, academia.edu

 نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت پذیرد. گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد.

 قابل توجه نویسندگان

نویسندگان مقاله نباید بیشتر از دو نفر باشد به استثنای دانشجویان دکتری که فقط می توانند نام استاد راهنما و یک استاد مشاور در مقاله مستخرج از رساله دکتری درج نمایند.در ضمن دانشجویان  دکتری، دانشجویان کارشناسی ارشد  و همچنین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد به تنهایی نمی توانند مقاله جهت ارزیابی ارسال کنند و در صورت عدم توجه به این بند مقالات ایشان از دستور کار  مجله خارج خواهد شد. در ضمن نظر به سیاستگذاری انجام‌گرفته درخصوص ارتقای کیفی مجلات دانشگاه و نمایه‌سازی بین‌المللی آنها و بهبودکیفیت ارائه مطالب در سایت مجلات و تسهیل دسترسی مراجعان، گزینه orcid برای تمامی نویسندگان اجباری است. لذا ضروری است در سایت https://orcid.org  ثبت‌نام انجام گیرد و هچنین ثبت اطلاعات در قسمت affiliation در قسمت ناشر شامل «بخش، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور (Department, Faculty, University, City & Country)» اجباری است.

نمره پذیرش در مجله پژوهش های زبانی  70 از 100 است.

شماره جدید دفتر مجله  61112572

قابل توجه  نویسنده گان محترم: جهت واریز هزینه چاپ نهایی مجله از طریق لینک  پرداخت هزینه مقاله برای نویسنده فعال شده و از آن طریق پرداخت نمائید،  لازم نیست به بانک مراجعه نموده یا از طریق دستگاه های خود پرداز و موبایل اقدام به پرداخت هزینه نمائید.


                    

                         

مقاله پژوهشی
حذف مفعول در زبان فارسی از دیدگاه دستور نقش و ارجاع
حذف مفعول در زبان فارسی از دیدگاه دستور نقش و ارجاع

فائزه سلیمی؛ والی رضایی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2022.328325.666733

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین پدیده حذف مفعول در چارچوب نظریة دستوری نقش و ارجاع است. حذف مفعول پدیده‌ای ظرفیت‌کاه می‌باشد که در آن فعلی که ماهیتاً متعدی است و برای تکمیل معنا به دو موضوع فاعل و مفعول نیاز دارد، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه‌ی آکوستیکی ساخت‌های مبتدایی زبان فارسی
مطالعه‌ی آکوستیکی ساخت‌های مبتدایی زبان فارسی

بتول علی نژاد؛ زینب همایونی؛ رضوان متولیان نایینی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2023.352355.666816

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه‌ی ویژگی‌های آوایی انواع ساخت مبتدایی در زبان فارسی در چارچوب نظریه‌ی خودواحدعروضی (لد، 2008) به منظور پاسخ به این چالش است که آیا جایگاه آغازین در این ساخت‌ها حاصل حرکت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعۀ عملکرد مغز هنگام درک استعاره‌های متعارف و نا متعارف
مطالعۀ عملکرد مغز هنگام درک استعاره‌های متعارف و نا متعارف

لادن جواهری؛ عامر قیطوری؛ مهدی خدامرادی؛ شهاب مرادخانی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2023.353638.666822

چکیده
  عصرِ حاضر، عصرِ سیطرۀ علم بر باور‌های بشری است. نیاز انسان به شناختِ ماهیتِ خود و جهان اطرافش او را به سوی باور پدیده‌ها براساسِ مستندات و شواهد عینی سوق داده است. همین امر سبب گردیده که امروزه علومِ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اختلال گفتمانی در افراد آسیب‌دیده مغزی نیمکرۀ راست: شواهدی از پردازش بندهای موصولی
اختلال گفتمانی در افراد آسیب‌دیده مغزی نیمکرۀ راست: شواهدی از پردازش بندهای موصولی

مهلا آرین‌پور

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2023.352485.666818

چکیده
  اختلال گفتمانی در افراد آسیب‌دیده مغزی نیمکرۀ راست: شواهدی از پردازش بندهای موصولی چکیدهمقدمه: در دیدگاه‌های پیشین، نیمکرۀ چپ، نیمکرۀ غالب و پردازشگر اطلاعات مختلف زبانی قلمداد می‌شد. اما مطالعات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تفاوت ساختاری ساخت‌های حاوی سور شناور و سور غیرشناور در زبان فارسی
تفاوت ساختاری ساخت‌های حاوی سور شناور و سور غیرشناور در زبان فارسی

صفا صادقی اشرافی؛ علی درزی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.320488.666704

چکیده
  پدیده شناورسازی سور که در آن سور از گروه حرف تعریف مرتبطش جدا است، تحلیل‌های مختلفی از جانب زبان‌شناسان گوناگون داشته است که مهم‌ترین آن‌ها تحلیل قیدی و رهاسازی است. در مقاله حاضر به هر دو تحلیل اشاره ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فرایند ساختی منفی‌سازی اثبات‌گرایانه و نمودهای کاربردی آن در دو زبان فارسی و کُردی
فرایند ساختی منفی‌سازی اثبات‌گرایانه و نمودهای کاربردی آن در دو زبان فارسی و کُردی

فرهاد محمدی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2023.355201.666830

چکیده
  فرایند ساختیِ زایایی در دو زبان فارسی و کُردی وجود دارد که از طریق آن برخی از ساخت‌های نحوی می‌توانند از بیان ساده، بدون تغییر در اصل معنا، تبدیل به بیان مؤکّد شوند. این فرایند را که اثبات یک موضوع از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حذف محمول اولیه و ثانویه در خرده‌ بندهای متممی و اداتی: رویکرد کمینه‏ گرا (تحلیلی فازبنیاد)
حذف محمول اولیه و ثانویه در خرده‌ بندهای متممی و اداتی: رویکرد کمینه‏ گرا (تحلیلی فازبنیاد)

شبنم مجیدی؛ فاطمه بهرامی؛ مزدک انوشه

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1401، صفحه 1-1

https://doi.org/10.22059/jolr.2023.352971.666819

چکیده
  پدیدۀ حذف هسته‌ها و سازه‌ها از موضوعاتی است که دستورپژوهان به تفصیل دربارۀ آن بحث کرده‌اند و به هریک از گونه‌های آن، نام متفاوتی داده‌اند. پژوهش حاضر به نوع مشخصی از حذف در درون بند می‌پردازد که در ...  بیشتر
بررسی افزایش و کاهش معنایی در ضرب المثل‌های زبان فارسی
راحله گندمکار
بررسی افزایش و کاهش معنایی در ضرب المثل‌های زبان فارسی راحله گندمکار

راحله گندمکار

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1389

چکیده
  فرآیندهای «افزایش و کاهش معنایی» که نخستین بار از سوی صفوی (1379: 247) معرّفی شد، از جمله ابزارهای مناسب برای توجیه و تبیین بسیاری از پدیده‌های معنایی از جمله چگونگی شکل‌گیری معنی برخی ساخت‌ها و نحوة درک ...  بیشتر
نقد و بررسی کتاب «ساخت زبان فارسی » با رویکرد معیارهای نقد و نقدِ بر نقد
نقد و بررسی کتاب «ساخت زبان فارسی » با رویکرد معیارهای نقد و نقدِ بر نقد

لیلا شریفی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1389

چکیده
  نقد حاضر، نقدی صورتگرایانه در کنار نقد دانشگاهی است. در یک تعریف کلّی و عام، نقد صورتگرایانه (فرمالیستی)، نقدی است که در بررسی یک اثر، اصالت را به صورت (ساخت:فرم) می‌دهد و عمده توجهش به لزوم وجود رابطه‌ای ...  بیشتر
بررسی نقش معنایی پسوندهای ـَ ‌نده و ـ ‌‌ار در زبان فارسی
بررسی نقش معنایی پسوندهای ـَ ‌نده و ـ ‌‌ار در زبان فارسی

غلامحسین کریمی¬دوستان ابراهیم مرادی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 101-128

چکیده
  این مقاله در چهارچوب نظری? نمود معنایی- واژگانی لیبر(2004) به بررسی نقش معنایی پسوندهای ـَ نده و ـ ار می‌پردازد. این نظریه با استفاده از شش مشخّص? معنایی: مادّه ، پویا ، مکان ، وضع یا جایگاههای رویدادی استنباطی ...  بیشتر
رویکردی ساختی شناختی به پسوند «– گار» در زبان فارسی
رویکردی ساختی شناختی به پسوند «– گار» در زبان فارسی

پارسا بامشادی؛ نگار داوری اردکانی

دوره 9، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 45-66

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.69528

چکیده
  پسوند «- گار» یکی از پسوندهای اسم‌ساز و صفت‌ساز زبان فارسی است که بیشتر پژوهشگرانی که تا به امروز پیرامون آن مطالعه کرده‌اند آن را دارای معنای فاعلی دانسته‌اند. هدف از پژوهش پیش‌رو آن است که این ...  بیشتر
سامانۀ رفع ابهام معنایی از حروف اضافه در زبان فارسی با استفاده از قالب‌های معنایی
سامانۀ رفع ابهام معنایی از حروف اضافه در زبان فارسی با استفاده از قالب‌های معنایی

زهرا مظفری؛ گیتی تاکی؛ مجتبی صباغ جعفری؛ پاکزاد یوسفیان

دوره 9، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 99-117

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.66652

چکیده
  رفع ابهام معنایی از کلمات در بافت یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در حوزۀ پردازش زبان طبیعی و زبان‌شناسی رایانشی است. در این میان حروف اضافه، به‌خصوص در زبان فارسی، در پژوهش‌های مربوط به رفع ابهام معنایی همواره ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ترکیب‌های برون‌مرکز سه جزئی N-P-N در زبان فارسی: تحلیلی در چارچوب صرف ساخت
بررسی ترکیب‌های برون‌مرکز سه جزئی N-P-N در زبان فارسی: تحلیلی در چارچوب صرف ساخت

غزال اسدی؛ سحر بهرامی؛ اردشیر ملکی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.313793.666665

چکیده
  چکیدهدر اکثر زبان‌ها، فرایند واژه‌سازیِ ترکیب، از فرایندهای دیگر زایاتر است، به همین دلیل این فرایند جایگاه ویژه‌ای در صرف هر زبان داشته و بیشتر مورد توجه دستورنویسان و زبان‌شناسان قرار گرفته است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نحو گروه ندایی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیاد
نحو گروه ندایی در زبان فارسی: رویکردی مشخصه بنیاد

مینا رضوانیان؛ علی درزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

https://doi.org/10.22059/jolr.2021.317428.666691

چکیده
  هدف این مقاله تعیین رفتار نحوی مفهوم «ندا» در زبان فارسی از لحاظ ساختار درونی و جایگاه نحوی در چهارچوب رویکرد کمینه‌گرا است. در این مقاله نشان می‌دهیم که مخاطب یا منادا که از آن با عنوان دقیق «گروه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی فرایند خروج و جایگاه فرود بندهای موصولی تحدیدی در زبان فارسی
بررسی فرایند خروج و جایگاه فرود بندهای موصولی تحدیدی در زبان فارسی

علی عموشاهی؛ علی درزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1401

https://doi.org/10.22059/jolr.2022.334309.666761

چکیده
  هدف اصلی مقالۀ پیش ‌رو، بررسی داده‌های زبان فارسی به منظور تبیین فرایند خروج بندهای موصولی و انفصال آنها از هستۀ اسمی توصیف‌شونده‌شان است. برای نیل به این هدف، ابتدا بندهای موصولی به دو گونۀ تحدیدی ...  بیشتر

ابر واژگان