نویسنده = جلال رحیمیان
تعداد مقالات: 1
1. افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-40

جلال رحیمیان؛ محمد عموزاده