طبقه‌بندی افعال زبان فارسی بر اساس ساخت رویدادی و نمودی
طبقه‌بندی افعال زبان فارسی بر اساس ساخت رویدادی و نمودی

زهرا چراغی؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50267

چکیده
  ارتباط بین فعل و موضوع­های آن از مسائل بحث­برانگیز است. در این زمینه نظریه‌هایی مطرح شده است و همگی در پی یافتن پاسخ این مسئله‌اند که چگونه معنای فعل در تعیین موضوع‌هایش در سطوح نحوی و معنایی و هم­چنین ...  بیشتر