کلیدواژه‌ها = افعال فعالیتی
تعداد مقالات: 1
1. طبقه‌بندی افعال زبان فارسی بر اساس ساخت رویدادی و نمودی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 41-60

زهرا چراغی؛ غلامحسین کریمی دوستان