هماهنگی و ناهماهنگی واکه‌ای در زبان ترکی آذربایجانی
هماهنگی و ناهماهنگی واکه‌ای در زبان ترکی آذربایجانی

سید محمد رضی‌نژاد

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22059/jolr.2014.50269

چکیده
   با به‌کارگیری نظریه تناظر برون­داد با برون­داد برای داده­های زبان ترکی آذربایجانی (گویش مشگین شهری) می­توان فرایندهای هماهنگی و ناهماهنگی واکه­ای را در چارچوب رتبه­بندی ثابتی از محدودیت­ها ...  بیشتر