معین شدگی و تحول ساخت مجهول در زبان فارسی از مجهول ایستا به مجهول پویا
معین شدگی و تحول ساخت مجهول در زبان فارسی از مجهول ایستا به مجهول پویا

فائزه سعادت مصطفوی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.56641

چکیده
  «معین­­­­­شدگی» از معمول­ترین موارد دستوری­­شدگی در زبان‌ها است و به کاربرد افعال واژگانی در نقش فعل معین در برخی ساخت‌های دستوری اطلاق می­شود. در زبان فارسی نیز اکثر فعل­های ...  بیشتر