تحلیل ساز و کارهای منطقی در تولیدات طنزآمیز کودکان پیش‌دبستانی
تحلیل ساز و کارهای منطقی در تولیدات طنزآمیز کودکان پیش‌دبستانی

سریرا کرامتی یزدی؛ شهلا شریفی؛ علی علیزاده؛ عطیه کامیابی گل

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 105-127

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.72003

چکیده
  در این مقاله با هدف بررسی تولید طنز در کودکان پیش‌دبستانی از دیدگاه زبان‌شناسی، منبع دانش     ساز و کار منطقی را به عنوان مبنای نظری تحلیل برگزیده‌ایم. ساز و کار منطقی بعد از تقابل انگاره، ...  بیشتر