نویسنده = کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه
تعداد مقالات: 1
1. فرایند حرکت تکواژ به دلایل صرفی- واجی: بررسی نمونه‌ای در کردی کلهری

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 121-140

مهدی فتاحی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا