نویسنده = بهرامی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. معرفگی و نمایه‏سازی مفعول در زبان فارسی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-20

فاطمه بهرامی؛ والی رضایی؛ عادل رفیعی