نویسنده = عرفانیان قونسولی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرضیه شناخت بنیاد نوآوری بهینه در «شعری برای جنگ» قیصر امین‌پور

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 79-96

لیلا عرفانیان قونسولی؛ مصطفی بهرامن