نویسنده = تاج‌آبادی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه تکیه در تکواژهای وابسته زبان فارسی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-80

عالیه کرد زعفرانلو کامیوزیا؛ فرزانه تاج‌آبادی؛ فردوس آقاگل‌زاده