نویسنده = صباغ جعفری، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. سامانۀ رفع ابهام معنایی از حروف اضافه در زبان فارسی با استفاده از قالب‌های معنایی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-117

زهرا مظفری؛ گیتی تاکی؛ مجتبی صباغ جعفری؛ پاکزاد یوسفیان