نویسنده = ������������ ���������������� ������������ ����������
ساخت‌های فعلی استمراری – تأکیدی در گویش هورامی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 83-100

یادگار کریمی زانیار نقشبندی