نویسنده = ���������� ��������
بررسی ترکیب‌های برون‌مرکز سه جزئی N-P-N در زبان فارسی: تحلیلی در چارچوب صرف ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22059/jolr.2021.313793.666665

غزال اسدی؛ سحر بهرامی؛ اردشیر ملکی مقدم