نویسنده = ����������������� �������� ��������
واژه‌بست‌های ضمیری کردی مکری در گروه حرف اضافه: رویکرد بهینگی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 51-76

10.22059/jolr.2022.329760.666742

قادر اله‌ویسی آذر؛ وحید غلامی؛ امید ورزنده