کلیدواژه‌ها = تحلیل انتقادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل انتقادی گفتمان چانه زنی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-192

10.22059/jolr.2019.282199.666511

لادن جواهری؛ روناک مرادی