کیفیت واکه در زبان فارسی: مقوله‌ای پایدار یا تغییرپذیر؟: یک مطالعه موردی بر روی گویشوران مرد
کیفیت واکه در زبان فارسی: مقوله‌ای پایدار یا تغییرپذیر؟: یک مطالعه موردی بر روی گویشوران مرد

وحید صادقی؛ نیلوفر منصوری هره‌دشت

دوره 6، شماره 2 ، مهر 1394، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22059/jolr.2016.57500

چکیده
  در این تحقیق، پیش­بینی­های دو دیدگاه پراکندگی شنیداری درک گفتار و مرکزی­شدگی در ارتباط با تغییر کیفیت واکه در زبان فارسی به محک آزمون گذاشته می شوند. دیدگاه مرکزی­شدگی قائل به همبستگی بین دیرش ...  بیشتر
جایگاه تکیه در تکواژهای وابسته زبان فارسی
جایگاه تکیه در تکواژهای وابسته زبان فارسی

عالیه کرد زعفرانلو کامیوزیا؛ فرزانه تاج‌آبادی؛ فردوس آقاگل‌زاده

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22059/jolr.2015.56642

چکیده
  تکیه فرایندی آوایی است که در آن هجایی نسبت به هجاهای دیگر برجسته می­شود. همة واحدهای واژگانی زبان، صرف­نظر از صورت ساختاری و تعداد هجاهای آن­ها در واژگان، طرح تکیه یا الگوی خاص خود را دارند.با توجه ...  بیشتر