روراستی تعارف‌ها و جنسیت در زبان فارسی: رویکردی شناختی
روراستی تعارف‌ها و جنسیت در زبان فارسی: رویکردی شناختی

مریم بردبار؛ ارسلان گلفام؛ سحر بهرامی؛ حیات عامری

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 21-37

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.71999

چکیده
  این پژوهش به عدم / روراستی تعارف‌های زبان فارسی در دو جنس زن و مرد با استفاده از طرحواره‌های فرهنگی به عنوان ابزار تحلیلی می‌پردازد. داده‌های این پژوهش که از بافت‌های گفت‌وگو در تعاملات طبیعی و فیلم‌های ...  بیشتر
انتخاب راهبردهای کنش گفتاری تقاضا در زبان کردی بر اساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت
انتخاب راهبردهای کنش گفتاری تقاضا در زبان کردی بر اساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت

چیا شیخ محمدی؛ ناهید یاراحمد زهی؛ امیر محمدیان

دوره 10، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 183-202

https://doi.org/10.22059/jolr.2019.72008

چکیده
  پژوهش حاضر که در حوزۀ کاربردشناسی و جامعه‌شناسی زبان انجام‌شده، به بررسی و تحلیل نوع و تعداد راهبردهای بیان تقاضا در زبان کردی-گویش مُکری- با در نظر گرفتن تأثیر یا عدم تأثیر عوامل اجتماعی نظیر جنسیت ...  بیشتر