نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از صفت در زبان فارسی
نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از صفت در زبان فارسی

حسن برزگر؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 41-57

https://doi.org/10.22059/jolr.2017.63134

چکیده
  در این مقاله، نمود واژگانی افعال مرکب مشتق از صفت در زبان فارسی مورد بررسی قرار می­گیرد. بدین منظور، پس از مروری کوتاه بر نمود و انواع آن، به سه دیدگاه رایج در خصوص نمود واژگانی افعال مرکب در زبان فارسی ...  بیشتر