ساخت لایه‌ای گروه اسمی در زبان کردی مکریانی بر اساس دستور نقش و ارجاع
ساخت لایه‌ای گروه اسمی در زبان کردی مکریانی بر اساس دستور نقش و ارجاع

فرزاد عزیزی؛ سید فرید خلیفه لو؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 8، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 97-116

https://doi.org/10.22059/jolr.2018.65517

چکیده
  در این مقاله، ساخت نحوی گروه اسمی در کردی مکریانی که یکی از گویش‌های زبان کردی سورانی محسوب می‌شود در قالب دستور نقش و ارجاع و بر اساس الگوی ون ولین (2005) بررسی می‌شود. در این چارچوب، گروه اسمی از دو فرافکن ...  بیشتر