کلیدواژه‌ها = دستوری شدگی
روند دستوری‌شدگی انگار / انگاری

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 49-72

10.22059/jolr.2020.295879.666571

فهیمه تسلی بخش؛ احسان چنگیزی


سیر تحول پیشوند استمرار از فارسی باستان تا فارسی نو

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 271-285

10.22059/jolr.2020.310217.666642

فتانه یوسفی؛ مجتبی منشی زاده؛ فرح زاهدی


تحولات معنایی «ور / بر»

دوره 9، شماره 2، دی 1397، صفحه 89-107

10.22059/jolr.2018.69530

احسان چنگیزی؛ الهه حسینی ماتک