کلیدواژه‌ها = آزمون ادراکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و دست‌کاری متغیرهای آکوستیکی جملات سؤالی و تبدیل آنها به جمله خبری بر اساس مدل شیب

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-19

مرضیه بدیعی؛ بتول علی نژاد؛ والی رضایی