کلیدواژه‌ها = رویکرد شناختی
تعداد مقالات: 1
1. روراستی تعارف‌ها و جنسیت در زبان فارسی: رویکردی شناختی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-37

مریم بردبار؛ ارسلان گلفام؛ سحر بهرامی؛ حیات عامری